Att bedöma och belöna pedagogisk skicklighet – erfarenheter från Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet

  • Björn Badersten Statsvetenskapliga instituitonen, Lunds universitet

Abstract

Under senare år har det växt fram ett ökat intresse för att på olika sätt synliggöra och premiera skickliga lärare vid universitet och högskolor i Sverige. Att etablera belöningssystem med avseende på pedagogisk skicklighet är emellertid varken okontroversiellt eller oproblematiskt. Mot bakgrund av en principiell diskussion kring varför det är viktigt att belöna duktiga universitetslärare och i ljuset av författarens erfarenheter från arbetet med att etablera en ”pedagogisk akademi” vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet, diskuteras ett antal överväganden, frågor och problem som detta arbete aktualiserat – alltifrån precisionsproblem förknippade med innebörden av pedagogisk skicklighet till mer konkreta frågor om bedömnings- och beslutsprocesser och hur man kan använda premierade lärare i arbetet med pedagogisk utveckling på organisationsnivå.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Fulltext

Publicerad
2014-08-25
Referera så här
Badersten, B. (2014). Att bedöma och belöna pedagogisk skicklighet – erfarenheter från Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Högre utbildning, 4(2), 147-160. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/784
Bidragsformer
Reflektioner
Nyckelord
pedagogisk skicklighet, pedagogisk akademi, pedagogisk portfölj, pedagogiskt belöningssystem, pedagogisk professionalism