Utveckling av muntlig examination med fokus på studenters rättssäkerhet – exempel från en ingenjörskurs

Författare

  • Sandra Eriksson Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala Universitet

Abstract

Målet med det utförda pedagogiska projektet var att utveckla en metod för att utföra muntlig tentamen med direkt återkoppling på ett ur studentperspektiv rättssäkert sätt. Efter en litteraturstudie visade det sig att muntlig examination med fyra betygssteg som vanligtvis används på ingenjörsutbildningarna kan vara svårt att tillämpa i praktiken. Därför infördes i ett första steg en muntlig halvtidsexamination med två betygssteg. För att underlätta examinationen för både studenterna och examinatorn skrevs mer detaljerade kursmål med betygskriterier. Den muntliga examinationen skulle kunna ges vid flera olika tillfällen och frågorna anpassades för att minimera risken att studenterna får förhandsinformation om examinationens innehåll. Kursvärderingen visade att studenterna i hög grad uppskattade den muntliga examinationen och både läraren och studenterna upplevde att de fick direkt återkoppling. Studenterna presterade bättre än väntat på den muntliga examinationen.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Fulltext

Publicerad

2013-10-29

Referera så här

Eriksson, S. (2013). Utveckling av muntlig examination med fokus på studenters rättssäkerhet – exempel från en ingenjörskurs. Högre Utbildning, 4(1), 75–82. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/793

Nummer

Bidragsformer

Goda exempel

Nyckelord:

muntlig examination, rättssäker examination, kursmål, betygskriterier