Anmälan av avhandlingen "Utvärdering för utveckling av utbildning. Med sikte på delaktighet och deliberation"

  • Maria Wolters Enheten för kvalitetsutveckling och universitetspedagogik, Uppsala universitet

Abstract

Maria Wolters anmäler:

Fjellström, M. (2013). Utvärdering för utveckling av utbildning. Med sikte på delaktighet och deliberation. Doktorsavhandling, Umeå universitet, http://umu.diva-portal.org/

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Fulltext

Publicerad
2014-03-07
Referera så här
Wolters, M. (2014). Anmälan av avhandlingen "Utvärdering för utveckling av utbildning. Med sikte på delaktighet och deliberation". Högre Utbildning, 4(1), 91-92. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/796
Bidragsformer
Övriga bidrag