Handledningens vad, hur och varför – interaktionella mönster med fokus på röst

  • Hanna Sveen Södertörns Högskola
  • Jenny Magnusson Södertörns Högskola

Abstract

Självständiga arbeten har fått en allt mer central roll i svensk högre utbildning, och därför får även handledning av dessa av större betydelse. Trots att det finns viss forskning som rör handledning av självständiga arbeten är det ovanligt med empirisk forskning av själva handledningspraktiken, d v s vad som görs, hur det görs och varför. Vi vill koppla dessa frågor till pedagogiska aspekter som stöttning, perspektivprövning och studentens självständighet. Vi undersöker därför det vi kallar handledningspraktiken vilken utgörs av all interaktion mellan handledare och student. Fokus för den här artikeln ligger dock på handledningssamtal. Genom att använda språkvetenskapliga angreppsätt vill vi belysa ett av de interaktionella mönster som vi har identifierat i handledningssamtalen, nämligen samma persons användning av olika röster. Vi utgår från Bahktins röstbegrepp för att studera hur röst operationaliseras i samtalen och ger dem dialogisk karaktär.

 

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Fulltext

Publicerad
2013-03-13
Referera så här
Sveen, H., & Magnusson, J. (2013). Handledningens vad, hur och varför – interaktionella mönster med fokus på röst. Högre Utbildning, 3(2), 87-102. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/808
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
handledning, självständiga arbeten, röst