Examensarbetet i praktiken - en personlig reflektion

  • Rolf Berger Uppsala universitet

Abstract

Väl fungerande praktiker inom en civilingenjörsutbildning beskrivs och kommenteras. Särskilt fokus har lagts på att examensarbetena är huvudsakligen externa. Arbetsgången är noga reglerad från start. Koordinatorns förarbete är speciellt viktigt för att utreda nödvändiga premisser. Granskning skall ske av såväl ämnesgranskare som examinator med olika roller. Vikten av kommunikationsträning framhålls liksom att examinationen om möjligt bör ske i ett öppet forum. Externa arbeten innebär begränsningar i handlingsutrymme för studenten genom företagens olika randvillkor. Idén att examensarbetesrapporten skall kunna avspegla kvaliteten hos ett helt utbildningsprogram framstår som ett rent önsketänkande.

 

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Rolf Berger, Uppsala universitet

Professor Rolf Berger, Inst.f. kemi -- Ångström,

Uppsala universitet

Fulltext

Publicerad
2013-01-15
Referera så här
Berger, R. (2013). Examensarbetet i praktiken - en personlig reflektion. Högre Utbildning, 3(2), 123-127. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/811
Bidragsformer
Goda exempel
Nyckelord
Examensarbeten, industripraktik, kommunikationsträning