Manliga och kvinnliga teknologers självbilder och deras stereotypbilder av teknologer

  • Charlotte Soneson Matematikcentrum, Lunds Universitet
  • Anna Torstensson Matematikcentrum, Lunds Universitet

Abstract

Självbild och bilden av en typisk teknolog undersöktes hos civilingenjörsstudenter på LTH med personlighetstestet Adjective Check List. Vi fann stora skillnader mellan självbild och stereotypbild. Undersökningen visade också att dessa skillnader till viss del såg olika ut bland manliga och kvinnliga studenter, och skillnaden mellan kvinnornas genomsnittliga självbild och deras genomsnittliga bild av en typisk teknolog var då större än motsvarande skillnad bland männen.


Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Fulltext

Publicerad
2013-01-15
Referera så här
Soneson, C., & Torstensson, A. (2013). Manliga och kvinnliga teknologers självbilder och deras stereotypbilder av teknologer. Högre Utbildning, 3(1), 3-14. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/822
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
självbild, stereotyp, teknolog