Mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet

  • Sven B Eriksson
  • Per-Olof Ågren

Abstract

Det pedagogiska ledarskapet inom högre utbildning fokuseras allt mer. Det understryks genom att flera lärosäten föreskriver såväl att pedagogiska ledare ska finnas på olika nivåer, som vilka övergripande uppgifter dessa ska ha. Denna artikel är ett resultat av en fallstudie av hur de tillägnade kunskaperna och färdigheterna från kursen Pedagogiskt ledarskap, en kurs för målgruppen studierektorer/pedagogiskt ansvariga eller motsvarande arrangerad av Universitetspedagogiskt centrum, har bidragit till deltagarnas professionalisering av det pedagogiska ledarskapet ett år efter kursens slut. Fallstudien genomfördes genom gruppintervjuer. Respondenterna uttryckte att de fått ett stärkt självförtroende i rollen som pedagogiska ledare samt att kursen bidrog till en professionalisering av rollen som pedagogiska ledare genom att stärka identiteten, att skapa en början till en handlingsetik bestående av delvis delade värderingar kring det pedagogiska ansvaret samt ge utbildning och träning i färdigheter som har sin grund i teoretisk kunskap. Kursen Pedagogiskt ledarskap ger därmed ett stöd i en process mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet.


Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografier

Sven B Eriksson

Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet

Per-Olof Ågren
Institutionen för informatik och Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet

Fulltext

Publicerad
2013-01-21
Referera så här
Eriksson, S. B., & Ågren, P.-O. (2013). Mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet. Högre Utbildning, 3(1), 23-35. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/824
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
Pedagogiskt ledarskap, professionalisering, pedagogisk kvalitetsutveckling, pedagogiskt ansvarig, studierektor