Kursguidernas roll i högre utbildning – En studie av kursguidebruk vid Göteborgs universitet

  • Viktor Aldrin Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL), Göteborgs universitet

Abstract

Kursguider är en text som finns mellan kursplanens målformuleringar och själva genomförandet av en kurs. Den skrivs om för varje kurstillfälle för att anpassas till datum och specifika examinationsformer. Som undersökningsmaterial är kursguider därmed mycket praktiknära och ger mycket god insyn i hur undervisning är tänkt att ske. Trots detta har ingen tidigare forskning gjorts i Sverige kring detta material, och internationell forskning finns endast i begränsad omfattning kring denna typ av praktiknära material. Denna artikel är en del i ett större projekt, Bättre kursguider, på Enheten för Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) vid Göteborgs universitet som bedrivits 2011–2012.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Viktor Aldrin, Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL), Göteborgs universitet
Lektor i religionsvetenskap och teologi, lärare i högskolepedagogik

Fulltext

Publicerad
2013-01-29
Referera så här
Aldrin, V. (2013). Kursguidernas roll i högre utbildning – En studie av kursguidebruk vid Göteborgs universitet. Högre Utbildning, 3(1), 37-51. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/825
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
kursguider, kursbeskrivningar, kurs pm, praktiker, kursguidepraktiker, Göteborgs universitet, högskolepedagogik