Utvärdering av studentaktivt lärande i verksamhetsförlagd utbildning: peer learning och patientfokuserad handledning

  • Mariette Bengtsson Institutionen för vårdvetenskap Fakulteten för Hälsa och samhälle Malmö högskola
  • Marie Stenberg Institutionen för vårdvetenskap Fakulteteten för Hälsa och samhälle Malmö Högskola
  • Elisabeth Carlson Institutionen för vårdvetenskap Fakulteten för Hälsa och samhälle Malmö högskola

Abstract

Vården står idag inför en rad utmaningar inte minst ekonomiskt och en allt större del av befolkningen är 80 år eller äldre. Behovet av hälso- och sjukvårdspersonal kommer därmed att vara fortsatt hög och samverkan mellan olika professioner och organisationer behöver stärkas. Det betyder att det är nödvändigt att implementera pedagogiska modeller som främjar samarbete och personcentrerad vård redan tidigt i utbildningarna. I sjuksköterskeprogrammet vid Malmö Högskola är flera modeller för studentaktivt lärande implementerade i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Den första modellen, Peer learning, är en handledningsmodell som bygger på strategier där studenterna lär från och av varandra. Den andra modellen är Patientfokuserad handledning vilken ger studenten möjlighet att följa patienters väg genom vården. Syftet med de pedagogiska modellerna är att studenterna ska kunna skapa djupare vårdrelationer och förberedas inför den kommande yrkesrollen genom att träna reflektion, kritiskt tänkande och samarbete. Vi planerar just nu ett större forskningsprojekt för att mer genomgripande utvärdera såväl peer learning som patientfokuserad handledning där även patienters upplevelse av att vårdas i en studentaktiv modell ska inkluderas.

 

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografier

Mariette Bengtsson, Institutionen för vårdvetenskap Fakulteten för Hälsa och samhälle Malmö högskola

Lektor/Dr. medicinska vetenskap

Marie Stenberg, Institutionen för vårdvetenskap Fakulteteten för Hälsa och samhälle Malmö Högskola
Adjunkt/Fil.mag i omvårdnad
Elisabeth Carlson, Institutionen för vårdvetenskap Fakulteten för Hälsa och samhälle Malmö högskola

Lektor/Dr. medicinsk vetenskap

 

Fulltext

Publicerad
2013-01-15
Referera så här
Bengtsson, M., Stenberg, M., & Carlson, E. (2013). Utvärdering av studentaktivt lärande i verksamhetsförlagd utbildning: peer learning och patientfokuserad handledning. Högre Utbildning, 3(1), 53-56. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/826
Bidragsformer
Forskningsnotiser
Nyckelord
pedagogiska modeller, sjuksköterskeprogrammet, studentaktivt lärande, verksamhetsförlagd utbildning.