M2-metoden: Minne och motivation i harmoni för ökad genomströmning

  • Leonard Suppatt Ngaosuvan Mälardalens Högskola

Abstract

God genomströmning är en ekonomisk förutsättning för lärosäten inom högre utbildning. Studiens syfte var att testa en didaktisk metod där studenter övar med tentamensuppgifter under kursens gång. Metoden testades på ett moment i metod och statistik på en samhällsvetenskaplig utbildning. Ett treveckorsmoment i kvantitativ metod och statistik genomfördes på avancerad nivå och bestod av föreläsningar, statistikövningar och gruppövningar. Inför momentet presenterades 117 uppgifter ur vilka ett stratifierat slumpvist urval konstituerade salstentan. Studenterna arbetade självständigt med studieuppgifterna med lärarstöd. Resultatet visade god genomströmning, där samtliga 64 förstagångstentander blev godkända. Metodens framgång i genomströmning förklaras i termer av både minnes- och motivationspsykologi.

 

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Leonard Suppatt Ngaosuvan, Mälardalens Högskola

Akademin för Hälsa, Vård och Välfärd, Avdelningen för Psykologi

Fulltext

Publicerad
2013-01-15
Referera så här
Ngaosuvan, L. S. (2013). M2-metoden: Minne och motivation i harmoni för ökad genomströmning. Högre Utbildning, 3(1), 57-61. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/827
Bidragsformer
Goda exempel
Nyckelord
genomströmning, målsättningsteori, testeffekten