Film som pedagogiskt verktyg - en brygga mellan teori och klinik

  • Eva Hovstadius Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Abstract

På sjuksköterskeprogrammet, Uppsala universitet, har kliniska avdelningar filmats i syfte att underlätta för studenterna att ta steget från teori till klinik. Förutom film har presentationstext om respektive avdelning lagts ut i studenternas lärplattform så att de innan VFU kunnat ta del av en visuell rundvandring och fakta om den avdelning de skulle praktisera på. Syftet med studien som presenteras här var att undersöka om studenter inför sin VFU hade nytta av film och presentationstext. Enkät besvarades via webben av 52 (73 %). Studenterna uppgav att de i varierande grad hade nytta av presentationstext och film. De kände sig välkomnade, fick en inblick i verksamheten och kunde förbereda sig genom att läsa på i förväg.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Fulltext

Publicerad
2013-01-15
Referera så här
Hovstadius, E. (2013). Film som pedagogiskt verktyg - en brygga mellan teori och klinik. Högre utbildning, 3(1), 63-68. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/828
Bidragsformer
Goda exempel
Nyckelord
film, presentationstext, VFU, brygga teori – klinik