Att bedöma pedagogisk skicklighet – är det verkligen så svårt? – en studie av skillnader i bedömningar mellan vetenskapligt och pedagogiskt sakkunniga

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad
2018-09-24
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
pedagogisk skicklighet, sakkunniggranskning, bedömningskriterier, fallstudie, dokumentanalys