Att bedöma pedagogisk skicklighet – är det verkligen så svårt? – en studie av skillnader i bedömningar mellan vetenskapligt och pedagogiskt sakkunniga

  • Klara Bolander Laksov Stockholms Universitet

Sammanfattning

Pedagogisk skicklighet ska enligt högskoleförordningen ägnas lika stor omsorg som
vetenskaplig skicklighet i anställningsförfaranden vid svenska högskolor och universitet.
Vilka förutsättningar som finns att visa omsorg om pedagogisk skicklighet och ägna den
uppmärksamhet ter sig dock tämligen olika vid lärosätena. I denna fallstudie undersöks
skillnader i de sätt på vilket pedagogisk skicklighet kommer till uttryck i utlåtanden från
särskilt tillsatta pedagogiskt sakkunniga och vetenskapligt sakkunniga i anställnings- och
befordringsärenden vid en fakultet vid ett svenskt lärosäte. Studien visar på flera skillnader
i utlåtandena där de pedagogiskt sakkunniga gör mer omfattande, mer kvalitativa och mer
systematiska utlåtanden än de vetenskapligt sakkunniga redovisar. Dessutom diskuteras
några återkommande utmaningar som formuleras i sakkunnigutlåtandena, och hur dessa
utmaningar hanteras.

Hämtningsstatistikk
Totala nedladdningar:
Download data is not yet available.
Publicerad
2018-09-24
Sektion
Artiklar
How to Cite
BOLANDER LAKSOV, Klara. Att bedöma pedagogisk skicklighet – är det verkligen så svårt? – en studie av skillnader i bedömningar mellan vetenskapligt och pedagogiskt sakkunniga. Högre utbildning, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 55-68, sep. 2018. ISSN 2000-7558. Tillgänglig på: <https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/996>. Senaste access: 19 apr. 2019 doi: https://doi.org/10.23865/hu.v8.996.
Nyckelord
pedagogisk skicklighet, sakkunniggranskning, bedömningskriterier, fallstudie, dokumentanalys