Att bedöma pedagogisk skicklighet – är det verkligen så svårt? – en studie av skillnader i bedömningar mellan vetenskapligt och pedagogiskt sakkunniga

Författare

  • Klara Bolander Laksov Stockholms Universitet
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v8.996

Abstract

Pedagogisk skicklighet ska enligt högskoleförordningen ägnas lika stor omsorg som
vetenskaplig skicklighet i anställningsförfaranden vid svenska högskolor och universitet.
Vilka förutsättningar som finns att visa omsorg om pedagogisk skicklighet och ägna den
uppmärksamhet ter sig dock tämligen olika vid lärosätena. I denna fallstudie undersöks
skillnader i de sätt på vilket pedagogisk skicklighet kommer till uttryck i utlåtanden från
särskilt tillsatta pedagogiskt sakkunniga och vetenskapligt sakkunniga i anställnings- och
befordringsärenden vid en fakultet vid ett svenskt lärosäte. Studien visar på flera skillnader
i utlåtandena där de pedagogiskt sakkunniga gör mer omfattande, mer kvalitativa och mer
systematiska utlåtanden än de vetenskapligt sakkunniga redovisar. Dessutom diskuteras
några återkommande utmaningar som formuleras i sakkunnigutlåtandena, och hur dessa
utmaningar hanteras.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2018-09-24

Referera så här

Bolander Laksov, K. (2018). Att bedöma pedagogisk skicklighet – är det verkligen så svårt? – en studie av skillnader i bedömningar mellan vetenskapligt och pedagogiskt sakkunniga. Högre utbildning, 8(2), 55–68. https://doi.org/10.23865/hu.v8.996

Nummer

Bidragsformer

Artiklar

Nyckelord:

pedagogisk skicklighet, sakkunniggranskning, bedömningskriterier, fallstudie, dokumentanalys