Vi söker granskare

2018-04-16

Högre utbildning sjösattes 2010 och är Sveriges enda akademiska tidskrift specifikt inriktad mot undervisning, lärande och utbildning inom högskolan. Tidskriften är kollegialt granskad och utgör en svensk-nordisk disciplinöverbryggande arena för kunskapsbildning. För mer uppgifter om tidskriftens inriktning och organisation, se Högre utbildning.