Kritiskt tänkande i forskarutbildningen – handledares röster om ett betydelsefullt examensmål

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad

2017-11-27

Nummer

Bidragsformer

Artiklar

Nyckelord:

kritiskt tänkande, forskarutbildning, självständighet, kreativitet, marknadisering