Kritiskt tänkande i forskarutbildningen – handledares röster om ett betydelsefullt examensmål

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad
2017-11-27
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
kritiskt tänkande, forskarutbildning, självständighet, kreativitet, marknadisering