Om forskarhandledningens mål, samförfattarskap och meritering: Några dilemman inom det utbildningsvetenskapliga fältet

Författare

  • Tünde Puskás Linköpings Universitet
  • Fredrik Jeppsson Linköpings Universitet
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v7.1062

Abstract

Utbildningsvetenskap är ett relativt nytt forskningsfält, men det har redan genomgått en stor förändring sedan sin tillkomst i slutet av nittiotalet. Syftet med att utforma ett nytt vetenskapsområde för lärarutbildning, pedagogisk yrkesverksamhet och lärande i arbetslivet var att utveckla praktiknära forskning i en svensk kontext. Utbildningsvetenskapen har dock utvecklats till ett internationellt orienterat och teoriförankrat fält som liknar de närliggande vetenskapsfälten samhällsvetenskap och humaniora. Skillnaden mellan idéerna kring vad utbildningsvetenskap ursprungligen var tänkt att vara och vad den sedan utvecklades till kan bland annat ses mot bakgrund av ”hetsen” kring publicering, som har medfört att det har blivit allt vanligare att skriva sammanläggningsavhandlingar på engelska än monografier på svenska. Dessa förändringar har i sin tur påverkat hur forskarhandledare ser på sina doktoranders resa mot att bli självständiga forskare. I denna reflektion problematiseras några av de dilemman som forskarhandledare inom fältet möter. Reflektionen utgår från fyra intervjuer med forskarhandledare inom fältet. Forskarhandledningens dilemman kopplas till publiceringsstrategiernas samt hela fältets förändrade karaktär under de senaste tio åren.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografier

Tünde Puskás, Linköpings Universitet

Tünde Puskás är lektor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid Linköpings universitet. Hon disputerade 2009 i etnicitet och migration. Hennes nuvarande forskning berör religion, traditioner och kulturarv i förskolan.

Fredrik Jeppsson, Linköpings Universitet

Fredrik Jeppsson, docent i naturvetenskapernas didaktik, arbetar som enhetschef på en avdelning för naturvetenskap, teknik och estetik vid Linköpings universitet. Han disputerade vid Linköpings universitet 2012 med avhandlingen: Conceptual metaphors in learning and teaching entropy – adopting a cognitive semantic approach.

Publicerad

2017-12-23

Referera så här

Puskás, T., & Jeppsson, F. (2017). Om forskarhandledningens mål, samförfattarskap och meritering: Några dilemman inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Högre utbildning, 7(2), 51–62. https://doi.org/10.23865/hu.v7.1062

Nummer

Bidragsformer

Reflektioner

Nyckelord:

forskarhandledning, utbildningsvetenskap, dilemman, sammanläggningsavhandling, monografi, samförfattarskap