Om forskarhandledningens mål, samförfattarskap och meritering: Några dilemman inom det utbildningsvetenskapliga fältet

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad

2017-12-23

Nummer

Bidragsformer

Reflektioner

Nyckelord:

forskarhandledning, utbildningsvetenskap, dilemman, sammanläggningsavhandling, monografi, samförfattarskap