Om forskarhandledningens mål, samförfattarskap och meritering: Några dilemman inom det utbildningsvetenskapliga fältet

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad
2017-12-23
Bidragsformer
Reflektioner
Nyckelord
forskarhandledning, utbildningsvetenskap, dilemman, sammanläggningsavhandling, monografi, samförfattarskap