Plagiera eller referera vetenskapligt? En studie om vad studenter behöver lära sig för att bli bättre på referathantering

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad
2021-04-08
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
referat, akademiskt skrivande, plagiering, variationsteori, fenomenografi, referencing, academic writing, plagiarism, phenomenography, variation theory