Rektorer i utbildning – drivkrafter för ett lärande i samspel

  • Anette Forssten Seiser Karlstads universitet, Sverige
  • Åsa Söderström Karlstads universitet, Sverige

Abstract

Välutbildade skolledare ses som en viktig faktor i utveckling av den lokala skolan. År 2010 blev därför Rektorsprogrammet en obligatorisk utbildning på avancerad akademisk nivå. I en undersökning följer vi en grupp rektorer under de tre år de deltar i programmet. I denna artikel presenteras resultatet av en delstudie i den mer omfattande undersökningen om rektorer i utbildning. Under utbildningen är deltagarna organiserade i ”lärgrupper” i vilka de förväntas arbeta och lära tillsammans. Intentionen är också att ge rektorerna erfarenheter av ett lärande i samspel med kollegor. Delstudiens syfte är att undersöka och förstå rektorernas beskrivningar av de aktiviteter som sker inom studiegruppen. Forskningsfrågor är: 1. Vilka drivkrafter är möjliga att identifiera i rektorers beskrivning av de aktiviteter som sker inom lärgrupperna? 2. Vad möjliggör och begränsar det gemensamma lärandet inom lärgrupperna? Materialet analyseras med hjälp av teorin om praktikarkitekturer.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2021-05-24
Referera så här
Forssten Seiser, A., & Söderström, Åsa. (2021). Rektorer i utbildning – drivkrafter för ett lärande i samspel. Högre Utbildning, 11(1), 79-92. https://doi.org/10.23865/hu.v11.2947
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
rektor, rektorsutbildning, lärande i samspel, teorin om praktikarkitekturer, principal, school leaders, principal education, learning in interaction, the theory of practice architectures