Rektorer i utbildning – drivkrafter för ett lärande i samspel

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad
2021-05-24
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
rektor, rektorsutbildning, lärande i samspel, teorin om praktikarkitekturer, principal, school leaders, principal education, learning in interaction, the theory of practice architectures