Förutsättningar för multimodalt meningsskapande i svenskämnets kursplaner på grundlärarutbildningen

Författare

  • Anna-Lena Godhe Malmö universitet, Sverige
  • Ann-Mari Edström Malmö universitet, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v11.2995

Abstract

Med utgångspunkt i en analys av kursplaner för svenskämnet inom grundlärarprogrammet vid fyra svenska lärosäten syftar denna artikel till att belysa skillnader i förhållningssätt till multimodalt meningsskapande samt hur dessa ramar in studenternas möjligheter till multimodalt meningsskapande. Analysen visar på tre huvuddrag i förhållningssättet till multimodalitet: som digitalitet, som stöd för annat lärande och som kunskapande i sin egen rätt. Spänningar mellan dessa tre förhållningssätt utforskas vidare och visar att processen fokuseras då multimodalitet ses som kunskapande i sin egen rätt medan representationen, i form av en produkt, blir det som hamnar i fokus utifrån de andra förhållningssätten. Ett holistiskt synsätt på kvalitativa aspekter av multimodalitet möjliggörs när meningsskapande processen och relationella aspekter fokuseras. 

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2021-12-23

Referera så här

Godhe, A.-L., & Edström, A.-M. (2021). Förutsättningar för multimodalt meningsskapande i svenskämnets kursplaner på grundlärarutbildningen. Högre utbildning, 11(3). https://doi.org/10.23865/hu.v11.2995

Nummer

Bidragsformer

Artiklar

Nyckelord:

multimodaliltet, fenomenografi, performativitet, relationell, kursplaner, multimodality, phenomenography, performativity, relational, syllabus