Förutsättningar för multimodalt meningsskapande i svenskämnets kursplaner på grundlärarutbildningen

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad

2021-12-23

Nummer

Bidragsformer

Artiklar

Nyckelord:

multimodaliltet, fenomenografi, performativitet, relationell, kursplaner, multimodality, phenomenography, performativity, relational, syllabus