Videoessäer som pedagogisk metod för att utveckla medie- och informationskunnighet

Författare

DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v11.3366

Abstract

Denna reflektion handlar om hur videoessän, som ett alternativ till mer traditionella examinationsformer, kan bidra till att utveckla studenters medie- och informationskunnighet. Videoessäns funktion i film- och medievetenskaplig utbildning presenteras. Därefter diskuteras det pedagogiska upplägget för kursen där videoessän ingick som examinationsmoment. En slutsats är att videoessän är en examinationsform med potential inte enbart inom film- och medievetenskapen, utan inom många humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Formatet är dock behäftat med utmaningar. Medan en del studenter omfamnade formatet och tyckte det var utvecklande att analysera och argumentera i rörlig bild, ansåg andra studenter att det var ovant att uttrycka sig på detta vis och efterlyste mer stöd till de praktiska momenten i filmproduktionen.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2021-11-29

Referera så här

Stjernholm, E. (2021). Videoessäer som pedagogisk metod för att utveckla medie- och informationskunnighet. Högre Utbildning, 11(3). https://doi.org/10.23865/hu.v11.3366

Nummer

Bidragsformer

Reflekterad utbildningspraktik

Nyckelord:

videoessä, medie- och informationskunnighet, teori och praktik