Praktiska moment på distans – Form och ämnesinnehåll i naturvetenskap och teknik inom grundlärarutbildningen under covid-19-pandemin

Författare

  • Johanna Frejd Linköpings universitet, Sverige
  • Jonas Hallström Linköpings universitet, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v12.3544

Abstract

Lärarutbildningar har ett dubbelt uppdrag. Dels ska studenterna få kunskaper i att undervisa ett specifikt ämnesinnehåll, dels ska studenterna få exempel på hur ämnesinnehållet kan undervisas om i skolan. Detta uppdrag är särskilt viktigt och på samma gång problematiskt i teknik och naturvetenskapliga ämnen, där praktiska konstruktionsövningar, laborationer och exkursioner ingår som centrala kunskapspraktiker. Då covid-19 slog till tvingades svenska lärosäten att på kort tid ställa om från campusbaserad undervisning till distansundervisning, s.k. emergency remote teaching (ERT). I den här studien undersöks hur tre universitetslärare upplever att praktiska moment som laborationer, exkursioner och konstruktionsövningar inom naturvetenskaps- och teknikundervisning på grundlärarutbildningen fungerat som ERT. Av analysen framgår att både undervisningens form och ämnesinnehåll påverkades. Studenternas möjlighet att själva tillämpa praktiska naturvetenskapliga och tekniska arbetssätt minskade. Vidare minskade lärarnas möjlighet att veta om studenterna förstått undervisningen, vilket genererade nya sätt att kommunicera och stötta studenternas lärande. 

ENGLISH ABSTRACT

Hands on activities in emergency remote teaching – form and subject content in science and technology education in the primary teacher program during covid-19 Teacher education has a dual mission; to teach specific subject content to student teachers but also to provide them with examples of how this subject content can be taught in a school context. This dual task is particularly important and difficult in relation to technology and science education, where construction activities, laboratory work and excursions are central
practices. As covid-19 struck, Swedish universities had to adapt to emergency remote teaching, ERT. In this study, we explore three university teachers’ experiences of adapting laboratory work, excursions, and construction tasks to ERT. The analysis shows that both form and subject content were affected by this adaptation in that students’ opportunity to practice science and technological practices and procedures decreased, as well as teachers’ possibility to gain feedback from their students. In turn, new ways of communicating and supporting students were developed.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2022-12-29

Referera så här

Frejd, J., & Hallström, J. (2022). Praktiska moment på distans – Form och ämnesinnehåll i naturvetenskap och teknik inom grundlärarutbildningen under covid-19-pandemin. Högre utbildning, 12(3), 61–77. https://doi.org/10.23865/hu.v12.3544

Nummer

Bidragsformer

Artiklar

Kategorier

Nyckelord:

naturvetenskapsdidaktik, teknikdidaktik, emergency remote teaching (ERT), teacher education, science didactics, technology didactics, grundlärarutbildning, distansundervisning