Praktiska moment på distans – Form och ämnesinnehåll i naturvetenskap och teknik inom grundlärarutbildningen under covid-19-pandemin

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad

2022-12-29

Nummer

Bidragsformer

Artiklar

Kategorier

Nyckelord:

naturvetenskapsdidaktik, teknikdidaktik, emergency remote teaching (ERT), teacher education, science didactics, technology didactics, grundlärarutbildning, distansundervisning