Att stödja tvärvetenskapliga doktoranders frigörelse från disciplinära föreställningar

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad

2022-03-18

Nummer

Bidragsformer

Reflekterad utbildningspraktik

Nyckelord:

självständighetsutveckling, frigörelseprocess, tvärvetenskap, socialisering, independence devlopment, emancipation, interdisciplinarity, socialisation