Tröskelbegrepp skymmer sikten

Författare

  • Håkan Salwén Stockholms Universitet, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v12.3952

Abstract

Inom olika ämnesområden, på olika nivåer, finns begrepp som är viktiga för förståelsen av ämnesområdena samtidigt som att de är svåra för elever och studenter att begripa på ett adekvat sätt. De utgör därmed en svår utmaning också för lärare. Det är därför värdefullt att många kognitionsvetare, psykologer, men framför allt forskare inom utbildningsvetenskap ägnar centrala men svåra begrepp så stor uppmärksamhet. Vilka är begreppen? Vari består de vanliga missförstånden och hur kommer det sig att elever och studenter missförstår dem? Vad kan lärare göra för att på bästa sätt få elever och studenter att komma över problemen? Vad bör de göra?

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2022-12-16

Referera så här

Salwén, H. (2022). Tröskelbegrepp skymmer sikten. Högre utbildning, 12(3), 38–46. https://doi.org/10.23865/hu.v12.3952

Nummer

Bidragsformer

Fördjupad diskussion

Nyckelord:

Tröskelbegrepp, nyckelbegrepp, definitioner, tekniska termer, Meyer och Land, tröskelbegrepp, nyckelbegrepp, definitioner, tekniske termer