Komposition som projekt i heterogena studentgrupper: Ett exempel från skådespelarutbildningen

  • Sven Bjerstedt Teaterhögskolan i Malmö, Lunds universitet

Abstract

En vanligt förekommande utmaning i högre utbildning är översiktskurser med snäva tidsramar och heterogena studentgrupper. Artikeln vill peka på den positiva potentialen i sådana omständigheter genom att presentera ett konkret exempel på ett arbetssätt som har visat sig framgångsrikt inom skådespelarutbildningens musikundervisning: tonsättningsuppgifter som konceptualiseras individuellt och realiseras gemensamt. I en intervjustudie visas detta arbetssätt ha positiv påverkan på studenternas individuella utveckling i flera avseenden. Bland de läranderesultat som förefaller särskilt intressanta och potentiellt överförbara till åtskilliga ämnesområden finns självförtroende, förmåga att kommunicera samt förmåga att gemensamt hantera en kreativ process.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Sven Bjerstedt, Teaterhögskolan i Malmö, Lunds universitet
Universitetslektor, Teaterhögskolan i Malmö, Lunds universitet; vicedekan, Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet.

Fulltext

Publicerad
2015-12-04
Referera så här
Bjerstedt, S. (2015). Komposition som projekt i heterogena studentgrupper: Ett exempel från skådespelarutbildningen. Högre Utbildning, 5(3), 195-201. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/763
Bidragsformer
Goda exempel
Nyckelord
heterogena grupper, kreativa processer, komposition