Uppdrag för och organisation av enheter för pedagogisk utveckling vid svenska universitet

  • Martin Stigmar Universitetspedagogisk enhet, Linnéuniversitetet
  • Gudrun Edgren Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande, MedCUL, Lunds universitet

Abstract

Pedagogiska utvecklingsenheter är organiserade på olika sätt och utsatta för täta omorganisationer och studien syftar till att klargöra vilka överväganden som kan ligga till grund för enheternas uppdrag och organisation. Tolv universitet i Sverige har kartlagts genom granskning av hemsidor, telefonintervjuer med ansvariga för enheterna samt tre rundabordssamtal vid konferenser. Resultatet visar att i uppdraget ingår typiskt att arrangera högskolepedagogisk utbildning, erbjuda konsultativt högskolepedagogiskt utvecklingsstöd och främja universitetspedagogiskt erfarenhetsutbyte. Det fanns inga samband mellan uppdrag och organisationsform. Informanterna såg det som ett problem att forskning inte ingick i uppdraget och att organisation och finansiering förhindrade forskning. Organisatoriska konsekvenser av krav på forskningsanknytning av högskolepedagogisk utbildning är att pedagogiska enheter kommer att vara fristående centrumbildningar, del av en institution eller utgöra en egen institution.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografier

Martin Stigmar, Universitetspedagogisk enhet, Linnéuniversitetet
docent i pedagogik, verksamhetsansvarig vid UPE på Linnéuniversitetet
Gudrun Edgren, Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande, MedCUL, Lunds universitet
Professor i medicinsk pedagogik, medicine doktor, föreståndare för MedCUL

Fulltext

Publicerad
2013-11-13
Referera så här
Stigmar, M., & Edgren, G. (2013). Uppdrag för och organisation av enheter för pedagogisk utveckling vid svenska universitet. Högre Utbildning, 4(1), 49-65. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/791
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
forskningsanknytning, högskolepedagogisk utbildning, omorganisation, pedagogiska utvecklingsenheter