Uppsatsskrivande som forskningsbaserat lärande och kursen som skrivargrupp

  • Johanna Maria Bergqvist Institutionen för arkeologi och antikens historia, InLunds universitet

Abstract

Artikeln diskuterar problematiken kring att få studenter med olika nivå av förförståelse att ta till sig och implementera teori och metod i de egna masteruppsatserna. Som en möjlig lösning för att möta studentgruppens skiftande behov föreslås en kursdesign med stort inslag av så kallat forskningsbaserat lärande (IBL).

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Johanna Maria Bergqvist, Institutionen för arkeologi och antikens historia, InLunds universitet
Doktorand och adjunkt i Historisk arkeologi

Fulltext

Publicerad
2013-03-19
Referera så här
Bergqvist, J. M. (2013). Uppsatsskrivande som forskningsbaserat lärande och kursen som skrivargrupp. Högre Utbildning, 3(2), 135-138. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/813
Bidragsformer
Goda exempel
Nyckelord
forskningsbaserat lärande, IBL, Inquiry-based learning, examensarbete, masteruppsats, teori och metod