Kamratrespons som formativ bedömning för lärande. En analys av kamratresponstexter på lärarutbildningen

  • Jennie Sivenbring

Sammanfattning

I denna artikel studeras kamratrespons, som ett sätt att arbeta med formativ bedömning för
att möjliggöra ett utvidgat lärande; ett lärande som avser både den som ger och tar emot responsen.
Kamratrespons används ofta i högre utbildning med motiveringen att det är ett kostnadseffektivt
verktyg som kan ge pedagogiska vinster. Genom att analysera formativa råd och
motiveringar i ett antal responstexter skrivna av studenter som går sin första termin på lärarprogrammet,
studeras vilka pedagogiska vinster som möjliggörs och vad det är som villkorar att
dessa möjliga vinster kan nås.

Hämtningsstatistikk
Totala nedladdningar:
Download data is not yet available.
Publicerad
2017-07-10
Sektion
Artiklar
How to Cite
SIVENBRING, Jennie. Kamratrespons som formativ bedömning för lärande. En analys av kamratresponstexter på lärarutbildningen. Högre utbildning, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 1-12, july 2017. ISSN 2000-7558. Tillgänglig på: <https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/903>. Senaste access: 15 dec. 2018 doi: https://doi.org/10.23865/hu.v7.903.