Progression i högre utbildning

  • Anna Ida Säfström Akademin för Lärande, Humaniora och Samhälle, Högskolan i Halmstad

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka innebörden och användningen av ordet progression
inom högre utbildning. För att ta reda på i vilka betydelser ordet progression används, och hur
användningen av ordet har förändrats över tid, genomförs här en systematisk begreppsanalys
av vetenskapliga texter, statliga styrdokument och texter hämtade från svenska lärosätens hemsidor.
Som utgångspunkt för analysen särskiljs progression i dess klassiska betydelse och progression
som en kvalitet i utbildning, undervisning och läromedel. Resultatet av analysen visar
att ordet progression används i allt högre utsträckning, men ofta med oklar betydelse. Det
framkom också att det har skett en förskjutning mot användning av ordet progression som
kvalitet hos utbildning. En definition av utbildningsprogression föreslås, och konsekvenser för
högre utbildning diskuteras.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2017-09-28
Referera så här
Säfström, A. I. (2017). Progression i högre utbildning. Högre Utbildning, 7(1), 56-75. https://doi.org/10.23865/hu.v7.955
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
progression, högre utbildning, systematisk begreppsanalys