Ytinlärning och djupinlärning – en kritisk reflektion kring normativa tolkningar av begrepp i den samtida högskolepedagogiska diskursen

  • Richard Pleijel Uppsala universitet

Abstract

I denna artikel diskuteras begreppen ytinlärning och djupinlärning. Artikeln syftar till en
kritisk granskning av hur dessa två begrepp präglar olika sätt att tala om lärande, främst
i en samtida, praktiskt orienterad högskolepedagogisk kontext. I artikeln argumenterar
jag för att begreppsparet genom att kontrastera yta mot djup har en inneboende normativ
potential, varigenom vissa sätt att lära implicit värderas som bättre än andra. I takt med att
begreppsanvändningen har avlägsnats alltmer från den ursprungliga forskningskontext där
de myntades, har den normativa potentialen gradvis kommit att realiseras. Detta har skett
inte minst genom att begreppen har förbundits med andra, tydligt värderande termer, vilket
har tenderat att förstärka det normativa draget hos begreppen. Detta beläggs och diskuteras i
artikeln utifrån ett antal exempel från en nutida svensk högskolepedagogisk diskurs. Artikelns
bärande idé är att det är nödvändigt med en kritisk reflektion, inte bara kring vad vi säger om
lärande, utan också kring hur vi säger det.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2021-03-03
Referera så här
Pleijel, R. (2021). Ytinlärning och djupinlärning – en kritisk reflektion kring normativa tolkningar av begrepp i den samtida högskolepedagogiska diskursen. Högre Utbildning, 11(1), 16-26. https://doi.org/10.23865/hu.v11.2261
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
ytinlärning, djupinlärning, Göteborgsskolan, fenomenografi, metaforer