Ytinlärning och djupinlärning – en kritisk reflektion kring normativa tolkningar av begrepp i den samtida högskolepedagogiska diskursen

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad
2021-03-03
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
ytinlärning, djupinlärning, Göteborgsskolan, fenomenografi, metaforer