Att göra högre studier tillgängliga – ett lärarperspektiv

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad

2020-11-06

Nummer

Bidragsformer

Artiklar

Nyckelord:

tillgänglighet, funktionshinder, grundutbildning, universitetslärare, pedagogiskt stöd, universell design för lärande, accessibility, undergraduate studies, university teacher, pedagogical support, universal design for learning