Tid, process och progression: Att gå från nybörjare till forskare i en (tidspressad) forskarutbildning

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad

2022-12-13

Nummer

Bidragsformer

Reflekterad utbildningspraktik

Nyckelord:

forskarutbildning, färdigheter, progression, självständighet, tid, autonomy, skills, third cycle education, time