Nu har vi ett gemensamt språk - om ämnesintegrerad undervisning i akademiskt skrivande

  • Maria Eklund Heinonen Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
  • Kajsa Sköldvall Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola

Abstract

I denna artikel presenterar vi ett högskolepedagogiskt projekt som syftar till en ämnesintegrerad introduktion i akademiskt skrivande, med utgångspunkt i forskningsfältet academic literacies. Vi delar med oss av våra erfarenheter samt redovisar några viktiga lärdomar inför liknande projekt.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografier

Maria Eklund Heinonen, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
Insitutionen för nordiska språk, universistetslektor i svenska med särskild inriktning mot svenska som andraspråk.
Kajsa Sköldvall, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola
Studieverkstan, Institutionen för kultur och lärande, adjunkt i svenska.

Fulltext

Publicerad
2015-06-25
Referera så här
Eklund Heinonen, M., & Sköldvall, K. (2015). Nu har vi ett gemensamt språk - om ämnesintegrerad undervisning i akademiskt skrivande. Högre Utbildning, 5(2), 133-138. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/772
Bidragsformer
Goda exempel
Nyckelord
akademiskt skrivande, ämnesintegration, akademisk litteracitet